Kalmar FF vill att kommunen ska städa Arenan

Kalmar kommun kan komma att bryta mot kommunallagen om man väljer att stötta Kalmar FF med skötseln av den nya Arenan. Kalmar FF vill ha hjälp av kommunen med att sköta själva fotbollssplanen och städning av läktarna efter match på samma sätt som på dagens Fredriksskans, trots att kommunen inte kommer att äga arenan.

Och enligt kommunallagen får kommuner inte stötta till exempel enskilda företag.

Johnny Petersson, ordförande för Kalmar FF, säger till Sveriges Radio Kalmar att han ser den juridiska biten mer som en möjlighet än som ett hinder.

Klubben och Kalmar kommun har haft ett första möte och fortsätter överläggningar om skötselavtal i augusti.

Enligt Johnny Petersson, vice ordförande i Kalmar FF, finns det två alternativ ntingen att Arenabolaget får ett bidrag från kommunen och anställer egen personal eller att kommunanställda sköter arenan. Enligt Petersson skulle det handla om en heltidstjänst.