Torsås kommun anmäls för trakasserier

En anställd på hemtjänsten i Torsås kommun har anmält att hon blivit trakasserad på jobbet därför att hon är av utländsk härkomst.

Kvinnan är sjukskriven på grund av trakasserierna som hon ska ha utsatts för av arbetskamrater, bland annat har hon kallats tattare av en arbetsledare. Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär nu in yttrande från kommunen i ärendet.