Åtta radondagis i Oskarshamn

Hälften av 16 daghem och fritids i Oskarshamns kommun där kommunen gjort mätningar klarar inte gränsvärdet för radon. I ett fall var radonhalten sex gånger mer än tillåtet och kommunen har valt att stänga igen. Det gäller Gölkärrets ritidshem.

Mätningarna som gjorts kommer fortsätta på skolorna i kommunen i höst och kommunens tekniska förvaltning undersöker just nu i samarbete med en konsult hur radonproblemen på förskolor och fritidshem ska lösas. Det skriver Oskarshamnstidningen.

Senast 2010 ska radonhalterna i skolor, förskolor och fritidshem vara nere under 200 Bequel per kubikmeter.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer.