Nämnd säger ja till 600 nya bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar har beslutat att anta ett program för detaljplaner och bygglov för över 600 nya bostäder i Kalmar. Det största projektet är Kalmar skärgårdsstad som kan ge 400 nya bostäder, alltifrån hyresrätter till villor.

Skärgårdsstaden är samlingsnamnet på det stora projektet runt södra Stensö och Södra Utmarken.

Det handlar också om mer bostäder i Berga strax norr om centrala Kalmar.

Nämnden tog också beslut om den sista etappen på västra Varvsholmen där det kan byggas uppemot 150 lägenheter. Dessutom planeras en av Kalmars högsta byggnader där, ett 16-våningshus.