Sjuksköterska drogad på jobbet

En sjuksköterska som varit anställd vid Västerviks sjukhus riskerar att få sin legitimation indragen av socialstyrelsen, orsaken är att han varit drogpåverkad på arbetet.

Upptäckten gjordes 2004 då mannen sjukskrevs. För drygt ett år sedan upphörde hans anställning och nu ansöker Socialstyrelsen om att få återkalla hans sjuksköterskelegitimation

Mannen har sedan 2004 genomgått olika behandlingar för sitt missbruk men har haft en rad återfall och socialstyrelsen anser inte att han längre kan utöva sitt yrke.