Äldreomsorg för invandrare - länets kommuner saknar plan

Behovet av äldreomsorg på annat språk väntas öka men ingen av länets kommuner har någon utarbetad plan för hur man ska kunna erbjuda äldreomsorg med personal som kan andra språk än svenska. Det visar en enkät som tio av länets tolv kommuner har svarat på.

Det är kommunernas äldreomsorgschefer, alternativt utvecklingsansvariga inom omsorgen som svarat på enkäten som skickats ut till alla landets kommuner.

De i Kalmar län som uppmärksammat ett behov av äldreomsorg på annat språk än svenska är Borgholms, Emmaboda, Oskarshamn, Vimmeby, Västervik, Hultsfred, Kalmar och Mönsterås. Däremot inte Torsås och Mörbylånga. Nybro och Högsby har inte svarat på enkäten.

Av de som uppmärksammat ett behov svarar alla utom Oskarshamn och Hultsfred att dom idag erbjuder äldreomsorg på andra språk än svenska. Men i Hultsfred uppger man ädå att det finns tillgång till flerspråkig personal som används vid behov. Det tas också in tolk vid behov.

Kalmar och Emmaboda uppskattar att över hälften av de i behov av äldreomsorg på modersmålet får det idag. Men i Kalmar säger äldreomsorgschefen Lars Axelsson att det inte betyder att de får hjälp på hemspråket dygnet runt, utan kanske bara ett par timmar i veckan.

I Borgholm, Vimmerby, Västervik uppskattas under hälften få äldreomsorg på modersmålet. I Mönsterås bara ett fåtal.

I framtiden räknar Borgholms kommun bara med att ett fåtal får det. Vimmerby och Västervik under hälften. Emmaboda, Oskarshamn och Kalmar över hälften. Övriga har inte svarat.

Anledningen till att inte alla får den hjälp de behöver anges oftast vara att det inte finns tillgång till språkkunnig personal.

Behovet av äldreomsorg på andra språk än svenska väntas öka i Borgholms, Emmaboda, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik och Kalmar medan de som svarat på enkäten i Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås tror det blir oförändrat.

Oskarshamn räknar med att öka möjligheten att få äldreomsorg på annat språk inom två år. Borgholm, Emmaboda, Vimmerby och Kalmar inom fem år. Västervik inom 10 år.