Hoppet kvar om vägpengar

Varken Vägverket eller Banverket ger  Kalmar län några förhoppningar om snabbare upprustning av vägar och järnvägar än vad som tidigare föreslagits i den plan som gäller fram till 2015.

De 150 remissvar som lämnats in över planerna har bara påverkat enstaka objekt i landet och inget alls i Kalmar län skriver dom båda verken i den gemensamma framtidsplan som idag överlämnas till regeringen.

Regionförbundets ordförande Leif Larsson säger till P4 Kalmar att det var väntat att planerna skulle ligga fast och att det ändå inte är något bakslag för möjligheterna att ändå skynda på det nödvändiga upprustningar.

Nu intensifieras arbetet med att påverka rikspolitiker så regeringen kan skjuta till mer pengar och förbättra läget för länets vägar och järnvägar ändå.