Sopplaner i Kalmar överklagas

Ett par som bor i Trekanten har överklagat till regeringen för att få stopp på Klamar kommun planer på en avfallsanläggning vid Moskogen.

Paret tycker inte att miljökonsekvenserna är tillräckligt utredda, bland annat vad gäller föroreningar av grundvatten och lagring av stora mängder aska.