E-handel lockar kvinnor till Ölandsmöte

Att handla på internet blir allt vanligare och mängder med internetbutiker startar hela tiden. När de båda Ölandskommunerna bjöd in till ett seminarium för kvinnliga företetagare om just e-handel var intresset stort och ett 30-tal som är intresserade av att sälja via internet har anmält sig till torsdagskvällens möte.