Långsam handläggning utreds

Justitieombudsmannen, JO, utreder nu en långsam handläggning vid Försäkringskassan i Kalmar län. Det är en kalmarkvinna som anmält att kassan inte meddelat något beslut eller kommunicerat med henne överhuvudtaget och hon vill nu att JO granskar varför det tagit så lång tid.
JO har begärt in en förklaring från Försäkringskassan.