Banker slåss om vem som är bäst

Två banker i länet gör gällande att just deras bank har de mest nöjda kunderna.

Länsförsäkringar slår på stort i reklamen och hävdar av man har de mest nöjda kunderna. Man hänvisar till en undersökning som gjorts av Svensk kvalitetsindex.  Länsförsäkringar har nöjda kunder nationellt, men i länet har Häradssparbanken de mest nöjda, enligt kvalitetsindex.

Chefen på SKI Jan Eklöf har tröttnat på att Länssförsäkringar. Han säger till Barometern att man än en gång vilseleder och han ska nu personligen kontakta bolaget och påeka agerandet.