Lång väntan på specialstyrka

Det tar över fyra timmar innan den speciella släckningsstyrkan SMC från Malmö kan komma på plats i händelse av en brand i Kalmar oljehamn.

Det visade torsdagens  övning på Tjärhovet när räddningstjänsten simulerade en brand i en 100 kubikmeter stor cistern innehållande Etanol.

Oljedepån ligger mitt i cetrala Kalmar men det är ändå ingen fara för för allmänheten förutom giftig rök som kan sprida sig. Då gäller det att evakura folk. Men på torsdagen låg vinden rätt och övningen blev lätt att genomföra . Räddningstjänstens sprutor hamnade där det skulle . Men nu samövade man med specialstyrkan. Efter fyra timmar rullade den in med sina tunga röda fordon och pumpar som levererar 15 kububikmeter per minut.