Ungdomar marscherade mot våld

Den uppmärksammade dödsmisshandeln av en 16-årig pojke i Stockholm har gett eko bland skolorna i Kalmar.

Calmare Internationella Skola (CIS) arrangerade tillsammans med Södra skolan idag ett manifestationståg mot ungdomsvåldet. I tåget genom Kalmar gick 300 elever som på Larmtorget möttes upp av länspolismästaren Olof Ersgård.

Där berättade han för eleverna om hur viktigt det är att markera att man inte accepterar meningslöst våld och vikten av alla människors lika värde i manifestationer som denna.