Vårdens bemötandet av handikappade ska förbättras

Landstinget ska bli bättre på att bemöta handikappade. Den politiska majoriteten i landstinget har bjudit in 20 handikappföreningar till en rad samtal under hösten.

Jonas Hellberg som är politisk sekreterare i landstinget säger till Sveriges Radio Kalmar att de vill skaffa oss bättre kunskap om de vårdbehov som finns.

Enligt Rolf Dietmann som är ordförande i Handikappförbundens samorganisation finns det en del förbättringar att göra. Bland annat saknas det ofta en röd tråd i rehabiliteringsvården, säger han.