Fängelset i Kalmar kritiseras av JO

Kriminalvårdanstalten i Kalmar får kritik av JO för att en kvinna, som hade utsatt för brott av en intagen, inte i tid underrättades om att den intagne skulle flyttas till en öppen anstalt i hennes hemtrakter.

Kvinnan hade skickat ett brev till anstalten i Kalmar där hon beskriver det som ”inhumant” att flytta den dömde till hennes område eftersom hon fortfarande är väldigt rädd för honom. Anstalten ändrade sitt beslut och mannen fick stanna i Kalmar.