Missnöjda med vården

De neurolgiskt handikappade i Kalmar län är betydligt mer missnöjda med vården än kollegorna i grannlän som Jönköping och Östergötland.

1 000 neurologiskt funktionshindrade har fått svara på frågor om den vård de får. 90 procent av de tillfrågade här i länet angav att rehabiliteringen inte motsvarade deras förväntingar. I grannlandstingen var hälften nöjda.