Snattofon inget för snatteribrott

Rikspolischefen vill att snattare som tas på bar gärning ska bli lättare att förhöra genom snabba och effektiva telefonförhör via den så kallade Snattofonen. Den används på andra håll i landet sedan flera år men den finns än så länge inte i Kalmar län.

Hos polisen i länet är man inte övertygad om Snattofonens förträfflighet men frågan ska utredas noga.

Elisabeth Stake som är stormarknadschef vid Coop Forum i Kalmar tror inte på idén med snattofon. Hon tycker det är viktigt att polisen verkligen kommer ut till butiken efter en stöld för att understryka att det rör sig om ett allvarligt brott.