Felräkning fäller mobil doktor?

Projektet med den mobila doktorn som funnits i södra delen av länet i ett och ett halvt år har varit en politisk strid under hela dess existens.

Och för lite mer än en månad sedan togs beslutet att inte förlänga projektet som går ut vid årskiftet.

Men beslutet baserades på en utredning som mobila doktorn själv Annica Portland Bengtsson menar är felaktig

Annika Portland Bengtsson menar att den utvärdering som beslutet att inte förlänga projektet togs, bygger på siffror där hennes hembesök jämförs med vanliga hembesök av distriktsläkare, något man inte kan jämföra säger hon. Den mobila doktorn åker till patienter som är svårt sjuka och som inte själva kan ta sig någonstans och som troligen annars skulle åkt ambulans till akuten istället. Då blir hembesöken betydligt billigare.