Uppåt för Kalmars företag

Företagen i Kalmar kommun upplevde den bästa utvecklingen i länet under förra året, och Kalmar tar en 32:a plats i hela riket. Placeringen beror främst på företagen inom tillverkning, jordbruk, handel och transport.

Kalmars negativa historia har bytts mot en ljus och positiv förväntan på fler goda affärer, säger Företagarnas regionchef Johnny Rönnfjord.

Årets Företagarkommun är ett samarbete mellan Företagarna och UC för att uppmärksamma var företagandet har utvecklats bäst under det gångna året.

Av Kalmar läns kommuner är det företagen i Västervik som klarar sig bäst när det gäller den långsiktiga tillväxten.