Lärlingsutbildning på försök inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Möjlighet till lärlingsutbildningar på samtliga skolor, det är en av nyheterna som Kalmarsunds gymnasieförbund hoppas blir av till nästa läsår.

Men ännu är inget klart, gymnasieförbundet har sökt pengar, och regeringen har avsatt pengar till lärlingsförsök, men först i vår kan besked komma om Kalmarsunds gymnasieförbund får genomföra försöksverksamheten som tänkt.

Men blir den av är den efterlängtad säger Christina Larsson som är rektor på Ölands gymnasium.

- På Öland har vi haft ett ganska stort individuellt program, och där har vi många elever som kanske inte direkt är inriktade mot teori, utan söker mer praktiska utbidlningar, bygg, fordon, frisör osv och där är hårt söktryck med höga intagningspoäng, och då passar lärlingprogram oss ypperligt för behoven finns, och det finns även många små företagare som behöver hjälp, säger hon till Sveriges Radio Kalmar.  

Ökad valfrihet
Det Kalmarsundsgymnasieförbund där de kommunala gymnasieskolorna i Torsås, Kalmar och Öland ingår hoppas man att det här kan underlätta för de elever som har lite svårare för grundämnena, svenska engelska och matte. De tre ämnena kommer visserligen finnas kvar, men om man vill kan man läsa något mindre av dem. 500 poäng istället för normalt 750.

Man kallar det för valfrihet, men eleverna kan alltså fortfarande inte helt undkomma grundämnena.

Regeringen tog beslut om lärlingsförsök i somras och har avsatt pengar som kommunerna nu kan söka. Och det gör man som en väntan på den nya gymnasiereformen GY09 som presenteras i vår.

Först till våren kommer dock besked om lärlingsförsöket blir av inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Och då startar försöket redan till hösten 2008.

Fler nyheter på skolorna
Förutom lärlingmöjligheten, finns några nyheter bland skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Bland annat kommer Stagneliusskolan inom sitt omvårdnadsprogram ha en ny intriktning som heter Akutsjukvård och räddningsmedicin.

På Jenny Nyströmskolan siktar man in sig på mer internationell inriktning på Hotell och Restaurangprogrammet.

På Mjölnerskolan i Torsås kommer man troligen dubblera antalet platser på Stylingprogrammet från 16 till 32 eftersom det är så stort tryck på den utbildningen.

Sedan tidigare är det klart att det ”globala tillägget” också införs, en möjlighet inom det individuella valet.

Kalmarsunds gymnasieförbund håller på lördag en gymnasiemässa i Kalmar med samtliga skolor representerade där kan kommande elever mer få reda på om utbildningarna.