Citygrossbygget stoppades

Bygget av Citygross i Kalmar stoppades igår av arbetsmiljöverkets inspektörer.

Det upptäcktes att två byggarbetare befann sig på mycket hög höjd utan säkerhetsutrustning.

Byggföretaget Göinge mekaniska som är en del av Skanska belades sedan med ett vitesföreläggande på 50 000 kronor. Byggstoppet hävdes sedan efter ett par timmar då byggarbetarna tagit på sig säkerhetsutrustning.

Skanska ska nu informera personalen ytterligare om säkerhetskraven.