Resning i åtta år gammalt skattemål

En kvinna i Västervik beviljas resning av kammarrätten i ett skattemål från 1999 som gäller en reaförlust. Två år tidigare sålde kvinnan en fastighet med förlust i Härjedalens kommun.

På grund av det inte fanns något vatten i brunnen på fastigheten tvingades kvinnan i en förlikning 2005 att ersätta köparen för kostnaderna. Därför anser kammarrätten att det finns skäl att på nytt ta upp frågan om hur reaförlusten ska beräknas.