Få distriktssköterskor söker jobb i Västerviks kommun

Intresset är svalt bland Västerviks distriktssköterskor för att börja jobba för kommunen när den får ansvaret för hemsjukvården vid årsskiftet.

Av trettio landstingsanställda distriktssköterskor i Västerviksområdet har bara tre sökt sig till dom totalt sju heltidstjänsterna som kommunala distriktssköterskor skriver Västervikstidningen.