Ny fälla minskar sälskador på fisk

Sälskadorna på fisk har minskat sen en ny fiskfälla har börjat användas längs ostkusten.

Även antalet sälar som drunknar har minskat, visar Fiskeriverkets utvärdering av den såkallade ”Push up fällan” som använts av fiskare sen 2001.

Fortfarande finns det dock problem då små sälar kan ta sig in i fiskfällan och riskera att fastna.

Redskapet är tillverkat av ett svenskt företag i samarbete med Fiskeriverket.