Fler i hemvård får ny arbetsgivare

Från årsskiftet börjar hemsjukvård och rehabilitering skötas av kommunerna. Det har funnits en oro bland personalen för hur många som får flytta över från landstinget. Från början var det tänkt att bara de som jobbar med hemsjukvård till 100 procent skulle få möjligheten att automatiskt flytta från landstinget till kommunen, men nu har politikerna ändrat sig.

Nu säger man istället att de som jobbar med hemsjukvård till 50 procent eller mer får möjlighet att få sin tjänst överflyttad till kommunen. Det innebär att fyra gånger så många distriktssköterskor kan garanteras att få jobb i kommunen.

Det har tidigare funnits en kritik mot att sjuksköterskorna har behövt söka tjänster på nytt när kommunerna tar över hemsjukvården.

Totalt kommer det behövas motsvarande 100 heltidstjänster inom hemsjukvården inom länets kommuner.