Snabb ökning av koldioxid

Mängden koldioxid i atmosfären ökar i snabbare takt än väntat.

En grupp forskare inom det internationella forskningsprojektet The Global Carbon Project har kommit fram till att mängden koldixid i atmosfären ökat med 1,93 ppm - miljondelar - per år sedan 2000. Det är den klart högsta siffran hittills.

Enligt forskarna är en av de viktigaste orsakerna till ökningen att energiutvinningen från fossila bränslen blivit mindre effektiv, främst på grund av att energianvändningen i utvecklingsländer ökar snabbt men inte sker med effektiva metoder.