Negativ bild av länet om Oskarshamn lämnar Regionförbundet

Det blir en allt för negativ bild av Kalmar län, det menar Leif Larsson (c) ordförande i Regionförbundet efter utspelet från Socialdemokraterna i Oskarshamn förra veckan. De vill säga upp förbundsordningen i Regionförbundet och begära sitt utträde.

Ett utträde av en kommun skapar en splittring och visar upp en mycket negativ bild av länet inför omvärlden, menar Leif Larsson. 

- Om de vill ha till stånd en ändring hade de kunna fört diskussionerna kontinuerligt, inte göra sitt utspel då jag var i Kina och inte fanns på plats, säger han till Sveriges Radio Kalmar.

Försvårar förhandlingar
Leif Larsson säger också att det här försvårar förhandlingarna inför de kommande förhandlingarna om regionalisering då länen i Sverige ska slås samman till större regioner.

- För vem vill ha Kalmar län med som visar upp en fasad av by trätor, säger han.