Miljonplus för landstinget

Kalmar läns landsting går plus. Delårsbokslutet och budgetprognosen för 2007 presenterades vid landstingsstyrelsens sammanträde i dag.

Resultatet blir plus 107 miljoner kronor, alltså 29 miljoner kronor bättre än budgeten. Och landstinget klarar alla ekonomiska mål, till exempel kommer man kunna finansiera sina investeringar helt på egen hand. Däremot är det bara tretton av femton verksamheter som klarar vårdgarantin.