Torskfiske kan återupptas i Östersjön

Fiskeriverket öppnar torskfisket i östra Östersjön igen från och med den 29 oktober och närmare 1 200 ton torsk av årets kvot blir tillgänglig. Det skriver Fiskeriverket i ett pressmeddelande.

Att det varit stopp för fisket beror på att Fiskeriverket och EU-kommissionen fört diskussioner om svartfiskets omfattning. Det fanns risk för att kommissionen skulle vidta åtgärder mot Sverige och stänga fisket för resten av året. Nu har kommissionen godkänt det åtgärdspaket mot svartfisket som Fiskeriverket genomför och kommer att förstärka, förklarar verket.