Kostnadsfri kvinnofridslinje öppnas

I december startar en nationell stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kan ringa dygnet runt. Kvinnofridslinjen kommer att vara bemannad av utbildad personal som ger personligt stöd och information om de hjälpinsatser som finns på respektive ort.

Den 4 december invigs Kvinnofridslinjen av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vid en ceremoni i Uppsala.

Stödtelefonen kommer att drivas av Akademiska sjukhuset i Uppsala på uppdrag av regeringen. Under hösten pågår ett intensivt förberedelsearbete med allt från att rekrytera och utbilda personal till att ta fram informationsmaterial.

- Genom att öppna Kvinnofridslinjen ökar samhällets ansvarstagande på ett sätt som egentligen borde ha skett för länge sedan. Ideella kvinnojourer och brottsofferjourer utför fortfarande en stor del av det stödjande och rådgivande arbetet för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

En viktig del av förberedelserna går ut på att kartlägga vilket stöd som finns för våldsutsatta kvinnor i landets samtliga kommuner och landsting. Syftet är att snabbt kunna vägleda våldsutsatta kvinnor till stödinsatser på den egna orten. Hit hör såväl sjukvårdens, socialtjänstens och polisens särskilda enheter som de ideella kvinnojourerna och brottsofferjourerna.

- På många orter finns det väl fungerande nätverk och ett bra stöd för våldsutsatta kvinnor. Men det är få verksamheter som är tillgängliga dygnet runt, och det kan vara svårt att veta vart man i första hand bör vända sig, säger Åsa Witkowski.

Kvinnofridslinjen kommer att ha ett 020-nummer, vilket innebär att samtalet är kostnadsfritt och inte syns på telefonräkningen. Den som ringer kan välja att vara anonym och personalen har tystnadsplikt. Även anhöriga kan ringa till stödtelefonen.