Giftsanering startar i glasriket

Det finns ett stort behov av att börja sanera gifter vid de många nedlagda glasbruken i Småland. Det visar den undersökning av 25 glasbruksområden i Kalmar och Kronobergs län som nu är slutförd.

Omfattande föroreningar av arsenik och bly har upptäckts. De läcker ut till olika vattendrag. Desssutom innehåller jordmassor kring flera gamla bruk höga halter av föroreningar.

Nästa år ska saneringsarbetet börja, men det är inte klart var man ska  börja.

Totalt har saneringen av omkring 50 gamla bruksområden i glasriket kostnadsberäknats till mellan en halv och två miljarder