Uppåt för New Wave

Det går bra för New Wave Group, som bland annat äger Orreforskoncernen. Man redovisar en vinst på på 80 miljoner för tredje kvartalet i år. Motsvarande period i fjol var vinsten 48 miljoner kronor.

Omsättningen ökade med 41 procent.

För helåret 2007 räknar bolaget med att resultat och omsättning ska överstiga föregående år.

Resultatet efter finansnetto har under de nio första månaderna förbättrasts  med 58,8 miljoner till 192,9.