Din lägenhet ska få ett nytt nummer

Efter mer än 15 års diskussioner kommer nu ett nationellt lägenhetsregister börja byggas upp i Sverige.

Ingen vet exakt hur många lägenheter det finns, men man tror att det är kring fyra miljoner och det är nu upp till Lantmäteriet att samla in uppgifter kring lägenheterna.

Per Gullberg ansvarig på Lantmäteriet hoppas på nödvändig hjälp från alla fastighetsägare.

Fastighetsägarna får ansvaret att skicka in rätt uppgifter till registret. Hyregästerna märker om ett par år av registret i form av ny adress där gatunamn kompletteras med ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer som ska finnas på dörren eller i trappuppgången. Lars Stjernfelt vid fastighetsägarförenigen i Kalmar, räknar på kort sikt merjobb men att registret på sikt kan leda till att brister i systemet idag rättas till för bättre ordning och reda. Det håller inte hyresgästföreningen med om.

- Vi är ju väldigt tveksamma. När det gäller registrering vet vi att det kan missbrukas. Långsiktigt vet vi inte vad det kan användas till säger Pieter Dahlström som är ombudsman i södra Kalmar län.

80 miljoner kronor finns avsatt till att lägga upp det nationella lägenhetsregistret, först är man i delar av södra Norrland medan utskicken till Kalmar läns fastighetsägare börjar nästa höst.