Statoils bensin på Preem och OK:s mackar i Kalmar

Det spelar ingen roll vilken mack du tankar på. Bensinen är ändå densamma. Bensinbolaget har delat upp marknaden och Sverige emellan sig. I vårt län är det till exempel främst Statoilbensin i pumparna i södra och mellersta delen av länet medan den norra främst har bensin ifrån OKQ8.

Det var länge sedan som varje bolag hade sin egen depå i oljehamnarn. För 10 år sedan började bolagen dela upp marknaden mellan sig för att bli effektiva. Statoil har depån i Kalmar hamn och därifrån kör de olika bolagens bensin bilar ut 340 tusen kubik meter bensin disel och eldningsolja varje år till sina mackar och kunder i stora delar av Kalmar, Kronobergs och Blekinge och Jönköpings län.

Det är samma produkt som säljs till kunden fast med olika varu märke säger depåchfen i Kalmar Paul Lindgren då vi träffar honom i Kalmar hamn under vajande stoil flaggor.

- Förr var det så att man skulle ha OK bensin, man skulle ha Esso bensin, alltså man var väldigt märkesbunden, men idag finns det ingenstans där man har märkesdepåer som ligger brevid varrandra, säger Paul Lindgren.

I Västervik har 0KQ8 ansvar för depån och därifrån går bilar till norra delen av Kalmar län.

OKQ8 har också en depå i Halmstad varifrån en del bilar går in i Småland.

Det finns en depå i Jönköping med Shells bensin, som kommer dit via järnväg.

I Karlshamn är det Preem som har depån.

Således är det sannolikt Preems bensin du får om du tankar i stora delar av Blekinge, men också i delar av Kronobergs län.

Paul Lindgren uppskattar att Statoil förser 60 procent av mackarna i Växjö med bensin och att 30 procent där kommer från Preem i Karlshamn.

Även om det i praktiken är mest Statoilbensin i Kalmars mackar till exempel behöver det inte vara det. Till exempel händer det att Preem lämnar av den bensin de har kvar efter sin tur längs Blekingekusten i Kalmar innan de fyller på sin bil med Statoils bensin i Kalmar. På samma sätt händer det att Statoilbensin hamnar i Västervik.