Personregister får inte användas för kriminalunderättelse

Polisen får inte använda information från personregistret Rationell Anmälningsrutin (RAR) till sin kriminalunderrättelseverksamhet.

Datainspektionen avslår ansökan från Rikspolisstyrelsen som hade ansökt om att få ändra på tillståndet för att kunna förebygga grov och organiserad brottslighet. 

Datainspektionen skriver att förändringen är så omfattande att ett helt nytt personregister skulle behöva inrättas.

Datainspektionen skriver i beslutet att RAR innehåller vissa integritetskänsliga uppgifter som inte bör användas inom polisens underrättelseverksamhet.