Omsorgsvikarierna forstätter kämpa för sin OB-ersättning

Omsorgens vikariepool i Kalmar har ännu inte gett upp hoppet om att få behålla det OB-tillägg som Kalmar kommun tog ifrån dem före jul.

Några centrala förhandlingar med kommunen har inte påbörjats - men på onsdagen ska vikariepoolens arbetsplatsombud ha ett möte med omsorgschefen Lars-Åke Nordin för att försöka få tillbaka sin OB-ersättning som kommunen dragit in för att spara pengar.