Ihåligt löfte om gratis parkering för etanolbilar

Trots att det ska vara gratis att parkera om man har en etanolbil i Kalmar tar Kalmar kommun ut en avgift från den som vill ha parkeringstillstånd. Dessutom är det krångligare att få ut tillståndet i Kalmar jämfört med till exempel i Karlskrona och det gäller inte lika länge.

Orsaken till skillnaden mellan kommunerna är bland annat att det i dag inte finns några riktlinjer för hur gratisparkeringen ska hanteras.

Kalmar kommun tar ut en avgift på 60 kronor för att täcka kostnader för administration. Dessutom gäller tillståndet än så länge bara ett år i taget eftersom gratisparkeringen fortfarande införts på försök säger Per-Olof Johansson som är chef för gata-parkförvaltningen i Kalmar.

Det finns fler kommuner än Kalmar som tar betalt. I Västervik kostar det till exempel 100 kronor att få ett parkeringstillstånd.