Salmonella hos grisbonde på Öland

En grisgård på Öland har spärrats av sedan man upptäckt salmonella.

Det är en mindre gård som säljer smågrisar till slaktgrisproducenter.
Strax före jul sålde gården smågrisar till en uppfödare i Kronobergs län, och också den gården har spärrats. Var smittan kommer ifrån är oklart - det suggnav som skickar suggor till gården undersöktes i höstas utan att någon salmonella hittades.