Drunkningsolyckor minskar

Antalet drunknigsolyckor i Kalmar län har minskat kraftigt. 2003 drunknade 12 personer sedan har siffran sjunkit för varje år som gått. 2007 inträffade en drunknigsolycka i länet.

Siffrorna förvånar Göran Andersson i Svenska livräddningssällskapet i Kalmar, som bland annat utibldar simlärare. Men han misstänker att dåligt fritidsfiske kan ha en stor betydelse.

- Det brukar handlar om medelålders män som inte har flytväst och som har druckit alkohol som trillar i sjön, och när det inte finns fisk i havet ger de sig inte ut, det kan vara en orsak med jag tror inte det är den enda till de positiva siffrorna, säger Göran Andersson.

Det är alltså lite av ett mysterium hur antalet drunkningsolyckor kunnat gå ner så mycket. Skolorna har inte satsat mer på simundervisning, snarare tvärtom. Och även om den gångna sommaren kanske inte var idealisk för badare, så kan inte det förklara varaför antalet drunkningar sjunkit vaje år sedan 2003.

Men att minskat fritidsfiske kan ha betydelse stärks av att både Blekinge och Gotland också haft stora nedgångar, två andra län som också drabbats av smäre fiske.

En annan orsak till nedången kan vara att vi får allt fler milda vintrar som gör att många avstår från att ge sig ut på isarna över huvud taget.