Sågverksanställda blir brandmän

Som många andra brandstationer har den i Påryd haft svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Men från och med måndag får de förstärkning när en ny station öppnas på Rörvik Timber i Tvärskog. Av sågverkets 90-tal anställda kommer fyra att vara deltidsbrandmän.

-Vi får närheten till brandkåren på ett annat vis och så kan vi hjälpa till med bemanningen på bygdens station, säger Johan Jansson, vd för Rörvik Timber i Tvärskog.

Stationen är belägen inne på sågverksområdet och utrustad med Påryds gamla brandbil.