Luddiga regler kring brandskydd i skolor

Länets skolor behöver bara uppfylla en miniminivå av brandsäkerhet. Boverkets byggregler om brandskydd måste följas - men eftersom reglerna är odetaljerade och vaga så är det upp till varje skola att tolka vad som krävs - vilket ofta innebär att de billigaste och minst brandsäkra lösningarna väljs.

Enligt Staffan Abrahamsson, brandingenjör på Boverket, handlar inte byggreglerna om att skyddet ska vara BRA - utan följer man reglerna så följer man samhällets minimikrav.