Strandade förhandlingar kring kalmarhyror

Förhandlingarna kring de nya hyrorna i Kalmarhem går trögt. Parterna står långt från varandra och nu har förhandlarna i Kalmar givit upp och fört upp frågan på central nivå.

Kalmarhem vill höja med nästan 6% medan hyresgästföreningen vill gå med på knappt 1,5%.