Vikariepool får behålla sin Ob-ersättning

Nu är det definitivt klart att Kalmar kommun inte kommer att ta bort Ob-ersättningen för dem som jobbar i bemanningspoolen i kommunen.

Tidigare har kommunen sagt att de ville ta bort ersättningen för dem som jobbar i bemanningspoolen för att spara pengar, men i förhandlingar med fackförbundet Kommunal under dagen tog kommunen tillbaka sitt förslag.
Nu väntar framtida förhandlingar om hur man ska kunna hitta en lösning på de ekonomiska problemen som är förknippade med vikariepoolen.