VÄSTERVIK

Intern på västrerviksanstalten kritisk mot skatteverket

Skatteverket erkänner i ett yttrande till JO att man gjorde fel när man skickade brev till en intagen på Västerviksanstalten.

På kuvertet skrevs förutom mannens namn att han var intagen och hans personnummer för att vara säkra på att rätt person fick brevet.
Mannen som fick brevet tyckte att skatteverket brutit mot sekretesslagen, han var också orolig att uppgifterna skulle kunna missbrukas.
Skatteverket påtalar i sitt svar att alla personnummer är offentliga, men medger att sättet att skicka brevet var olämpligt, istället borde man ha lagt kuvertet med personuppgifterna i ett annat och skickat det till anstalten.