kalmar

Promenader istället för bil i centrum

Samtidigt som planerna på ett handelscenter på Kvarnholmen i Kalmar har fått liv i debatten om fler parkeringsplatser - höjs nu frågan om det är hållbart i längden att alla kör bil in till Centrum.

Nu när miljöhoten blir allt mer påtagliga tror företagsekonomen Bertil Hultén vid handelshögskolan BBS i Kalmar att trenden med bilresande överallt är på väg att brytas.
Han menar att politikerna måste fundera över trafikfrågan framöver och ser inget konstigt i att Kalmar gör som flera andra städer och stänger av centrala delarna och att folk istället får promenera längre.
Och miljöpartistiska kommunalrådet Jonas Löhnn säger till Sveriges Radio Kalmar att han inte ser något nytt parkeringshus som en lösning på problemen. Han vill bygga ut kollektivtrafiken och hoppas på fler gågator på Kvarnholmen. Han räknar också att trycket på p-platser kommer minska om alla gratisparkeringar på Kvarnholmen avgiftsbeläggs, vilket en utredning väntas föreslå under året.