Fler kvinnor än män blir präster

Mer än hälften av de präster som vigs i Växjö stift är kvinnor, trots att det i stiftet fortfarande finns ett motstånd mot kvinnliga präster

På studieorterna, t ex Uppsala är 60-70 procent präststuderande kvinnor. 30 av 56 prästvigda i Växjö de senaste sex åren är kvinnor.

Under söndagen vigs fler kvinnor till präster i Växjö domkyrka