Konflikt på transportområdet

Vid midnatt natten till måndag trädde Transportarbetareförbundets blockadvarsel för bevaknings- och säkerhetsbranschen i kraft. Blockaden omfattar 10 000 anställda och gäller övertids- och mertidsarbete, nyanställningar och anlitande av inhyrd personal.

Varslet utlöstes sedan medlarna konstaterat att det inte fanns möjligheter att lägga något bud.

Transportarbetarförbundet, som förhandlat med arbetsgivarparten Almega Tjänsteförbunden, vill bland annat ha en arbetstidsförkortning för den personal som jobbar natt.