Medicin leder till fallolyckor

Minskad förskrivning av sömntabletter skulle sannolikt minska antalet fallolyckor inom äldrevården. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Forskarna har analyserat omkring 2 300 rapporterade fall och frakturer under en fyraårsperiod. Sambandet mellan vissa läkemedel som sömnmedel och ökad fallrisk var tydligt.