KALMAR

Storförlust för Kalmarhem efter felaktig bokföring

Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem har bokfört felaktigt under flera år. Därmed vänds nollresultatet för 2007 till en förlust på 34 miljoner kronor.

Felaktigheterna upptäcktes av bolagets revisorer och det är kostnader för underhållsarbete som har bokförts som investeringar. Hädanefter ska de tas med i resultaträkningen.

Kalmarhems vd Lars Graffner poängterar att den aviserade hyreshöjningen på 4,9 procent inte har något med det här att göra.