Bidragsfusk ökar kraftigt

Försäkringskassans anmälningar mot misstänkt bidragsfusk har ökat kraftigt.

Förra året anmälde kassan drygt 4 700 fall av misstänkt bidragsfusk. Det är nästan 3 000 fall fler än året innan.

Men bara en av sju avslutade utredningar leder till en fällande dom.

Vice åklagare Astrid Eklund säger till Ekot att orsaker till det är att försäkringskassans anmälningar ofta är bristfälliga.